Čiji vinograd čuvate?

“Sinovi moje majke naljutili su se na mene i postavili me da čuvam vinograd, ali svoj vinograd nisam čuvala.” Pesma nad pesmama Koliko puta vam se desilo da ste iz straha da će se neko naljutiti ili uvrediti pristali da uradite ono što ne želite? Koliko puta ste spašavali druge Read more…