Živeti sa svrhom

Ako ste imalo kao ja, verovatno ste se mnogo puta pitali koja je svrha života i šta je smisao svega ovoga. Ako su vam se još i dešavale teške stvari, traume i gubici onda je ovo pitanje bilo još izraženije. Tokom ratova devedesetih, u jako teškom periodu izbeglištva i gubitaka Read more…