Metoda Put ljubavi je jedinstvena metoda koja kombinuje psihoterapiju i hrišćanske duhovne principe.

Na koji način?

Mnogi savremeni terapeuti ističu važnost duhovnosti u kontekstu zdravlja pojedinca.

Da bi osoba živela ispunjen život potrebno je da, pored fizičkog i mentalnog zdravlja bude i duhovno zdrava.

Nažalost, često je duhovnost bazirana na pogrešnim pretpostavkama osude, razvijajući kod ljudi strah, krivicu i stid.

Zdrava duhovnost je bazirana na miru, radosti i ljubavi.

Osnovne hrišćanske zapovesti i učenja se odnose na ljubav, a ne na odbacivanje.

Sa druge strane, tradicionalna psihologija i psihoterapija iz svog opusa isključuju duhovnu dimenziju, a često su i terapeuti sami zbunjeni svojom, a zatim i duhovnošću klijenata.

Put ljubavi je metoda koja u proces isceljenja uključuje i duhovni i psihološki aspekt, jer upravo kombinacija ta dva aspekta daje najbolje rezultate.

Kome je namenjena?

Pre svega ljudima koji žele više od sebe i od svog života.

Onima koji su već na putu duhovnosti, kao i onima koji osećaju da postoji nešto više, ali nisu do sada ozbiljnije posvetili pažnju tome.

Onima koji žele da život punim plućima, bez tereta tuđih očekivanja, krivice, osude.

Onima koji tragaju za smislom i shvataju da postoji nešto više od onoga što možemo videti.

Onima koji žele da žive autentično i da ispune poziv zbog kojeg su ovde.

Osoba ne mora biti hrišćanin da bi mogla da praktikuje Put ljubavi, dovoljno je da bude otvorena za nove ideje.

Za koga nije ova metoda?

Tokom programa se ne bavimo apologetikom i intelektualnim raspravama, već je fokus na ličnom iskustvu i razvoju.

Nije za ljude koji su u nekoj drugoj religiji pronašli ono što su tražili. Iako su mnogi duhovni principi isti ili slični u mnogim religijama, postoje neke specifičnosti u hrišćanstvu kojih u drugim religijama nema.

Nije za ljude koji očekuju instant rešenja. Iako otvaranje ka duhovnosti može i često donosi čuda i neočekivane preokrete, potrebno je i da osoba sa svoje strane bude spremna na aktivno učešće u promeni.

 

Prijavite se za inspiraciju, tekstove i obaveštenja.