Kada je Marija pozvana da bude Hristova majka rekla je:

“Neka mi bude po Tvojoj volji.”

Koliko puta, kad kažete te reči u stvari očekujete najgore?

I da li ih kažete tek onda kad ste iscrpeli sve svoje opcije za rešavanje problema?

Da li tim rečima prepuštate sebe na milost i nemilost sudu?

Često ove reči izgovaramo onda kada mislimo da je kraj i da je sve gotovo.

A nije.

Tada tek počinje.

Kad osetimo poziv ljubavi, možemo da ga prihvatimo ili odbijemo. Nijedan duhovni pomak se neće desiti protiv naše slobodne volje.

Kad u jednom trenutku pristanemo na taj poziv i ako nastavimo da ga pratimo, vodiće nas u sve više ljubavi i izobilja.

Vodiće nas kroz bol i bitke u kojima ćemo rasti ako ostanemo fokusirani na svoj poziv.

Prvi put sam rekla “Neka bude volja Tvoja” u jednoj situaciji za koju sam mislila da je neću preživeti.

Preživela sam.

Drugi put sam izgovorila u situaciji u kojoj su šanse za uspeh bile 600:2.

Uspela sam.

Sada, kada kažem te reči očekujem da će se situacija rešiti na najpovoljniji način za mene (čak i ako to nije ono što mislim da želim u tom trenutku).

Sada znam, da kada predamo svoj život i pratimo svoj put stvari izađu na Dobro.

Želim vam da ljubav Hristova ove godine raste u vašem srcu i da ispuni sve pukotine kroz koje je oticala sve ove godine.

Želim vam da otkrijete i živite svoj poziv i da delujete iz pozicije mira, snage i ljubavi.

Mir Božji, Hristos se rodi!

 

Prijavite se za inspiraciju, tekstove i obaveštenja.