Počni da stvaraš

“Počni da stvaraš.”  To su reči koje su mi došle kao odgovor na molitvu nakon perioda kad sam imala utisak da mi se život srušio. “Počni da stvaraš.” U trenucima kada je razmišljanje i analiziranje uticalo da stvari izgledaju još Read more…

Da li ste presavršeni?

“Ne budi suviše pravedan i ne budi suviše mudar, zašto bi sebe upropastio?” Knjiga Propovednika 7:16 Kad sam prvi put, pre par godina, pročitala ovaj stih malo sam se naljutila. Kako to sad, pa ja sam htela da budem besprekorna Read more…

Pokradeni darovi

“Od svakog kome je mnogo dano tražiće se mnogo, i kome je mnogo povereno, od njega će se više zahtevati.” Evanđelje po Luki Toliko često radim sa ljudima koji su natprosečno inteligentni ili natprosečno nadareni za neku određenu oblast, a Read more…

Ispunjeni životom

“Živećete zato što ja živim” Ev. po Jovanu Ove reči je Hrist rekao tokom poslednje večere sa učenicima. Neposredno pred svoje hapšenje i raspeće. Obećanje života koji dobijamo je nešto što se po mom mišljenju ne može porediti ni sa Read more…