Pitanje po kojem ću pamtiti 2018. godinu

Volim pitanja. I da postavljam i da meni postavljaju. Inspirišu, pokreću na razmišljanje i traže da pogledamo situaciju na drugi način. Svesna sam da imam brojne talente i kvalitete. Urednost nije jedna od njih. Nije izraženo u velikoj meri, ali pod nekim okolnostima dođe do izražaja. Dakle, dugo sam odlagala Read more…

Živeti sa svrhom

Ako ste imalo kao ja, verovatno ste se mnogo puta pitali koja je svrha života i šta je smisao svega ovoga. Ako su vam se još i dešavale teške stvari, traume i gubici onda je ovo pitanje bilo još izraženije. Tokom ratova devedesetih, u jako teškom periodu izbeglištva i gubitaka Read more…

Neka putovanje počne

Verujem da nismo ovde bez razloga. Kada smo stvarani, Bog je zamislio svakoga od nas. Ne postoji na ovom svetu niko ko je isti kao vi. Za mene to predstavlja veličanstvani izraz Božije ljubavi prema svakome od nas. Predstavlja dubinu i širinu ljubavi, koju često nismo u stanju da pojmimo.