Kada se prekine prirodan tok ljubavi i pripadanja, to ostavlja posledice ne samo na pojedinca, već i na ceo porodični sistem.

Bez obzira na to koja vrsta traume je u pitanju, ona se odražava ne samo na one koji su tu traumu doživeli, već i na sledeće generacije.

Photo: Unsplash

Kad osoba želi da uspe, ali sabotira uspeh kad on počne da se dešava, to je po pravilu znak da je došlo do prekida nekog važnog procesa u ličnoj ili porodičnoj istoriji. To može biti:

 • Nasilje u porodici
 • Rat / izbeglištvo
 • Odvajanje dece od roditelja
 • Abortusi
 • Nasilne smrti
 • Političko / ratno zarobljeništvo
 • Prerane smrti…

Kad se u porodici dogodi neki od ovih događaja, to ostavlja duboki strah i nepoverenje prema životu kod svih članova porodice.

Iako se o ovim temama ne govori često u porodicama, one postaju unutrašnja dinamika porodice, a samim tim i pojedinca.

Iz straha od nasilnog prekida prirodnog procesa osoba bira da se sama povuče iz procesa koji bi mogao doneti uspeh.

Kako je ovaj deo donošenja odluke po pravilu nesvestan, osoba ne može sebi da ga objasni i zbog toga reaguje na načine koji su destruktivni i onemogućava sebi dalje napredovanje.

To se ispoljava i u poslu, i u privatnim odnosima. Najčešće kroz:

 • Odugovlačenje dok drugi uključeni ne izgube strpljenje
 • Direktno optuživanje drugih i prekidanje kontakata i odnosa
 • Nasilno prekidanje poslova i odnosa bez jasne svesti o stvarnim razlozima za to
 • Samo-optuživanje koje nema za cilj promenu, već ima destruktivnu motivaciju
 • Odustajanje od odnosa ili projekta na korak od ostvarenja cilja…

Klasična psihoterapija može da pomogne delimično u ovim slučajevima. Kad su u pitanju dugotrajne i ozbiljne samo-sabotaže često je potrebno duhovno pomirenje sa onim što se dogodilo, kao i sa onima koji su to uradili.

Ako ne dođe do dubokog prihvatanja samog događaja i svih uključenih, promena često bude samo površna i pre ili kasnije se ponovo ispolji staro ponašanje.

Tokom rada sa ljudima koji sami sebe sabotiraju vraćamo se na onaj deo gde je prirodan proces nasilno prekinut i odatle delujemo u pravcu promene.

Za više informacija o metodi koju primenjujem i zakazivanje, pišite putem kontakt stranice.

 

Prijavite se za inspiraciju, tekstove i obaveštenja.