U periodu dok sam se bavila reikijem mi se u svesti pojavilo pitanje istine i laži.

Pošto se ne zadovoljavam površnim odgovorima, to pitanje je nastavilo raste u mojoj svesti.

Da li je istina ono što vidimo?

Ili ima neka druga istina koju ne možemo spoznati samo čulima?

Pošto nisam došla do nekog zaključka koji bi mi bio prihvatljiv, ostavila sam to pitanje otvoreno.

Nakon nekoliko godina, čitajući Novi zavet sam pronašla deo u kom Hrist kaže:

“Ja sam put, ISTINA i život.”

Nisam to odmah shvatila, ali kroz dalji duhovni razvoj i istraživanje mi se nametala nova misao:

Šta ako “Šta je istina?” nije pravo pitanje, već

Ko je istina?

Iako sam intuitivno osećala da sam našla odgovor koji sam tražila, trebalo mi je još neko vreme da ga razumem.

Sve druge duhovne vođe su tvrdile da znaju istinu ili da su je pronašli.

Isus Hrist je jedini koji je tvrdio da je On istina. Tražila sam neku vrstu dokaza za to. I dobila sam je.

Svaki put kad bih delovala u skladu sa onim što je on govorio i radio dešavale su mi se promene koje ne mogu objasniti ničim drugim osim duhovnom intervencijom.

Kad god sam delovala u suprotnosti sa onim što mi je unutrašnji kompas za mir i istinu govorio, ispostavilo se da su situacije išle ka stagnaciji ili nazadovanju.

Ko je vaša istina?

Po čijim kriterijumima donosite svoje odluke?

Vi sami, porodica, komunizam, nauka, komšije, vlast, opozicija, novinari…?

Živeti u istini znači živeti u slobodi.

Budite hrabri da sebi postavite teška pitanja i da tragate za njima. Jer odgovori već čekaju na vas.

 

Prijavite se za inspiraciju, tekstove i obaveštenja.Categories: Uncategorized