“I rekao sam: Uzalud sam se trudio, potrošio svoju snagu za ništa i uzalud: uprkos tome, moje pravo je u Gospodu i moje delo u mog Boga.”

Knjiga proroka Isaije (Stari zavet)

Često sam imala osećaj da se trudim uzalud i da ne postižem ono što želim. 

Nekada sam odustajala na sredini puta, nekada sam ideju gurala do krajnjih granica: ili sopstvene iscrpljenosti ili iscrpljenosti resursa neophodnih za ostvarenje.

Ta uzaludnost je bila bolna, to je ono što danas nazivamo neuspehom.

A nekada sam i lako postizala uspehe u stvarima za koje su se drugi mučili, ali sam i tada imala taj osećaj da je uzalud jer to nije bilo ono što sam stvarno želela.

Kad se odlučimo na duhovni put, ovakve stvari su prilično uobičajene. Prorok Isaija (iz Starog zaveta) je bio veoma uticajna i važna ličnost u svojoj zajednici. Ipak, imao je brojna iskušenja i poniženja kroz koja je prošao, ali je sve to imalo viši cilj i svrhu.

Ako pogledamo sve ono što smo uradili i nismo zadovoljni, važno je da se ponovo povežemo sa Bogom i sa duhovnim aspektom svog bića.

Da tražimo vođstvo i usmerenje.

Da oslušnemo svoju duboku intuiciju koju smo možda ugušili slušajući sve druge glasove koji su nam govorili kako treba da živimo i šta treba da radimo.


Verujem da se stvari dešavaju s razlogom i kada taj razlog nije očigledan u trenutku.

Neke stvari možemo shvatiti odmah, neke tek za pet ili 20 godina. A neke nikada ni ne shvatimo.

Ako ste prolazili ili prolazite kroz težak period za koji vam se čini da ništa nema smisla i da nema nade, pokušajte da situaciju sagledate iz drugog ugla.

Kada i kako ste se udaljili od sebe i od Boga?

Čijim putem ste krenuli i tako zanemarili svoj?

Na čiji poziv odgovarate?

Po čijim standardima merite svoje rezultate?

Prorok Isaija je bio pozvan da vrati ljude tadašnjeg Izraela Bogu i Njegovim propisima. Ali to nije urodilo plodom onako kako je on to bio zamislio.

Nastavak citata s početka je:

“I sada, kaže Gospod, koji me je oblikovao od utrobe, da mu budem sluga, da povratim Jakova (Izrael) Njemu – a Izrael se nije skupio, ali sam počašćen u očima Gospoda i moj Bog postao je moja snaga”

Da, on govori: Malo je da mi budeš sluga, da podigneš pleme Jakova (Izraela) i dovedeš natrag ostatak Izraela, dao sam te za svetlo narodima, da budeš moje spasenje do kraja zemlje.”

Prorok Isaija je najavio Isusovo rođenje, život i misiju detaljnije nego ijedan drugi prorok pre i posle njega. 

Upravo su ljudi Isusovog vremena i prepoznali njega kao Mesiju zahvaljujući zapisima proroka Isaije.

Osim toga, mnogima je i danas knjiga proroka Isaije snažan izvor nade i ohrabrenja u veri.

Ako se pitate imaju li vaše molitve i dela ikakvog smisla, verujte da imaju. Možda će se otkriti vama, a možda će biti jasno tek onima koji dolaze posle vas.

Ako ste za nešto pozvani i osećate da je u tom pozivu vaša snaga i vaš smisao, čak i kad sve deluje besmisleno, imajte vere. 

I čuvajte tu veru.

 

Prijavite se za inspiraciju, tekstove i obaveštenja.Categories: Uncategorized