Pitanje po kojem ću pamtiti 2018. godinu

Volim pitanja. I da postavljam i da meni postavljaju. Inspirišu, pokreću na razmišljanje i traže da pogledamo situaciju na drugi način. Svesna sam da imam brojne talente i kvalitete. Urednost nije jedna od njih. Nije izraženo u velikoj meri, ali pod nekim okolnostima dođe do izražaja. Dakle, dugo sam odlagala Read more…