Na čiji poziv odgovarate?

“I rekao sam: Uzalud sam se trudio, potrošio svoju snagu za ništa i uzalud: uprkos tome, moje pravo je u Gospodu i moje delo u mog Boga.” Knjiga proroka Isaije (Stari zavet) Često sam imala osećaj da se trudim uzalud i da ne postižem ono što želim.  Nekada sam odustajala Read more…